İptal ve İade Şartları

İptal ve İade Şartları

1.CAYMA HAKKI

1.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki yazılımlar, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı kullanılamaz.

2-. Temel yazılım, kütüphane yazılımı ve yardımcı yazılımları cayma hakkı kullanılamayacak ürünler olmasına rağmen, Petite Mothers geçerli iptal talebinde bulunan ALICI’ya kalan sürecin ücret iadesini haftalık tutar üzerinden hesaplayarak bir (1) ay içinde iade eder. Her ne sebeple olursa olsun yazılımların kullanıldığı süre için ücret iadesi söz konusu olmaz. İptal taleplerinde hakem olarak Petite Mothers ALICI’nın veritabanındaki kayıtlı elektronik posta (e-posta) adresindeki yazışmalar dikkate alınır.

1A.GENEL:

  1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
  3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
  4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
  5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
  6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.

2.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

Aksi kararlaştırılmadıkça ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

3.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

4. CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

1.Üçüncü (3.) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4. SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM HİZMETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

1-. Seminer Süresi: 90 dakika

2-. İki (2) adet seminer:  500 TL

3-. Bir canlı ders saatinin süresi: (4-5-6) yaş için 20 dk

      (7-8-9) yaş için 25dk

4-. 3 aylık toplam  canlı ders saati adedi: 12

5-.3 aylık toplam  eğitim koçu görüşmesi adedi:12

6-. 12 aylık program toplam canlı ders adedi:48

7-. 12 aylık program toplam eğitim koçu görüşmesi:12+6+3+3

8-. 9 aylık program toplam canlı ders adedi: 36

9-. 12 aylık program toplam eğitim koçu görüşmesi: 12+6+3

10-. Aylık hizmet içeriği tutarına dahil olan hizmetler:

a. Temel yazılım kullanım hakkı

b.  Yardımcı yazılım kullanım hakkı

c. Kütüphane yazılımı kullanım hakkı

d. Eğitim paketi içeriği sayısınca canlı ders (madde 4,6 ve 8)

e. Eğitim paketi içeriği sayısınca eğitim koçu görüşmesi (madde 5,7 ve 9)

f. Eğitim koçu tarafından hazırlanan aylık rapor (e-posta)

g. İngilizce öğretmeni tarafından hazırlanan aylık ilerleme raporu (e-posta)

11-. 3 Aylık program haftalık hizmet tutarı: 300 TL

 12-. 3 Aylık Eğitim Programı Toplam Ücret: 3600 TL

12-. 9 Aylık program haftalık hizmet tutarı:  240 TL

        9 Aylık Eğitim Programı Toplam Ücret: 9200 TL

13-. 12 Aylık Standart Program haftalık hizmet tutarı: 250 TL

        12 Aylık Standart Eğitim Programı Toplam Ücret: 12960 TL

14-. 12 Aylık Premium Program haftalık hizmet tutarı: 350 TL

        12 Aylık Premium Eğitim Programı Toplam Ücret: 18360 TL

9-. Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı veya havale

10-. Eğitim bedeli, Petite Mothers adına, Petite Mothers Eğitim Akademisi tarafından ALICI’dan  elektronik ortamda tahsil edilecektir. ALICI eğitim bedelini www.petitemothers.com ‘a veya Petite Mothers banka hesaplarından birinin IBAN numarasına ödemekle Petite Mothers’a ödemiş sayılacaktır.

5. KAYIT İPTAL ŞARTLARI (CAYMA HAKKININ KULLANIMI):

1-. Her ne sebeple olursa olsun, dönemin başlama tarihine kadar yapılan her türlü iptal talebi halinde, kursiyer tarafından ödenen bedelden 500,00-TL.’den az olmamak kaydıyla anlaşma bedelinin %10’u kadar cayma bedeli kesintisi yapılır, kalan kısımdaki diğer kullanımlar haftalık hizmet bedeli tutarınca düşülür bir ay içerisinde ALICI’ya iade edilir.

2-.Dönem başladıktan sonra, hizmetlerin iptali ve iadesi yalnızca aşağıdaki koşulda gerçekleşir:

(a) Eğitim başlamadan (satın alma linkinde belirtilen tarih) en geç 8 gün öncesine kadar yapılan tüm iptal taleplerinde 500 TL’den az olmamak kaydı ile %10 cayma bedeli kesintisi yapılarak kalan ücret bir (1) ay içinde iade edilir. 

(b)Kayıtlı öğrencinin uzunca bir süre öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde sağlık sorunlarının ortaya çıkması. Sağlık sorununun devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması gereklidir.

3-. ALICI tarafından iptal gerekçesi Petite Mothers’a yazılı olarak veya e posta ile bildirilir. Bu şekilde bildirilmeyen iptal talepleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-. Yukarıda belirtilen iptal şartlarının ve yazılı talebin bulunmaması halinde, ALICI çocuğuna yazılımları kullandırmasa ve/veya canlı derslere katılmasa dahi, belirlenen hizmet ücretinin tamamını ödemek zorundadır.

5-. Aile bireylerinden birinin uzun süreli hastalığı, taşınma, aile yakını veya aile bireylerinden birisinin vefatı vb sebepler kayıt iptal sebebi değildir. Eğitim koçu ile görüşülerek altı (6) ayı aşmamak şartı ile kayıt dondurma yapılarak süre uzatılabilir. Eğitim uzaktan olduğu için şehir veya ülke değişimi iptal/iade sebebi değildir.

6-. ALICI tarafından, kayıt iptali ve yapılan ödemelerin iadesine yönelik yapılacak, haklı ve gerekçeli(madde 2’de belirtilen) tüm yazılı talepler, talep tarihinden sonra ve henüz gerçekleşmemiş derslerin bedeli için değerlendirmeye alınır. Yazılı talep tarihine kadar gerçekleşmiş olan derslerin ve yazılım kullanımları, koçluk hizmetlerinin vs (madde:10) bedelinin iadesi, hiç bir durumda mümkün değildir. Gerçekleşmiş yazılım kullanımlarının ve canlı derslerin, eğitim koçluğu bedellerinin ALICI tarafından ödenmemiş olması halinde de ALICI’nın buna ilişkin ödeme borcu devam eder. Bu konuda hakem Petite Mothers banka hesap hareketlerindeki kayıtlardır. 

7-. Temel yazılım, kütüphane yazılımı ve yardımcı yazılımlara kullanım erişimi iade işleminin işleme alındığı gün sona erer. Petite Mothers yazılımları erişime kapatmada tam yetki ve hak sahibidir.

8-. Seminer hizmeti verilmeden 24 saat önce sözleşmeden tek taraflı cayan ALICI’ya katılmadığı seminer adedince seminer ücreti iade edilir. Seminere katılamadığı için iade talep edilen alıcıya seminer kayıtları sanal ortamdan ulaştırıldığı için iade yapılmaz. 

9-. Sadece canlı derslerin, ya da sadece yazılım kullanımlarının veya sadece eğitim koçluklarının vs (Madde 4/10) da belirtilen hizmetler bütününden herhangi birisinin iptal/iade/değişimini talep edemez. Petite Mothers’ın bütüncül yaklaşımı sağladığı hizmetlerin her birinin ayrı bir fonksiyonu yerine getirmesine dayalı eğitim yaklaşımıdır. Bu sebeple iptal ve dondurmalar tüm hizmetlerin iptali/dondurulması ile gerçekleşir. Petite Mothers kısmi hizmetleri dondurmaya ve iptal etmeye zorlanamaz.

10-. İptal veya dondurma talebinde hakem tarih Petite Mothers veritabanındaki raporlar ve ALICI’nın kayıtlı mail adresi ile yapılan e-posta yazışmalarıdır. Hizmet alınmayan hafta sayısı belirlenerek ödenen paketin haftalık hizmet tutarı üzerinden, hizmet alınmayan hafta tutaru-ı kadar bedelin iadesi bir (1) ay içinde gerekleştirilir.

6.CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

6.1-.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, cayma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi satın alınan eğitim paketinin başlama tarihinden önceki 8 (sekiz) günü kapsamaktadır. Her ne sebeple olursa olsun Petite Mothers 500 TL’den az olmamak kaydı ile ödenen bedelin %10’unu cayma bedeli kesintisi olarak uygulamaya hak sahibidir. 

6.2-.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan(varsa)  ilave masraflar ALICI’ ya aittir.

6.3-.Cayma hakkının kullanılması için  eğitim paketi başlamadan en geç sekiz (8) gün önce SATICI’ ya web sitesinde (www.petitemothers.com) belirtilen irtibat bilgileri üzerinden e-posta adresi yoluyla yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

6.4-.Havale ve kredi kartı  iadeleri bir (1) ay  içinde yapılacaktır. Petite Mothers iadeyi gerçekleştirdikten sonra ilave bigr bilgilendirme yapmak zorunda değildir. İade tutarını banka hesabına aktararak sorumluluğunu yerine getirmiş sayılır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır. Bu aktarım şeklinde firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır.

7. İADE KOŞULLARI:

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. İade tutarları, indirimsiz tutar üzerinden hesaplanan haftalık hizmet tutarı ve 500TL’den az olmamak kaydıyla %10 cayma bedeli dusulerek ALICI’ya iade edilir.

8. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Petite Mothers’a ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu tutarı 3 gün içerisinde Petite Mothers’ın IBAN hesaplarına aktarmak durumundadır. Petite Mothers hizmet bedeli kendisine aktarılmadığı durumda verdiği tüm hizmetleri kesmeye hak ve yetki sahibidir. Ayrıca SATICI verilen hizmete karşılık zarara uğradığı ücret kadar hukuki yollara başvurabilir.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Petite Mothers’ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini sözleşmede geçtiği şekliyle ödemeyi kabul eder.

10. ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Kuveyt Turk bankası yada En Para hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Hesap Adı: REFACTORY LABS YAZILIM ARGE LİMİTED ŞİRKETİ

Kuveyt Turk

TR67 0020 5000 0951 7993 4000 01

En Para / Finans Bank

TR76 0011 1000 0000 0079 6587 41